Udało Ci się – masz genialny pomysł na biznes i znalazłeś realną potrzebę rynkową, która nie jest wystarczająco zaspokojona. Za Tobą pierwszy krok na drodze do udanego przedsięwzięcia biznesowego. Niemniej jednak to dopiero początek i jako founder staniesz przed niezwykle ważnym pytaniem – co dalej? Poniżej znajdziesz listę 7 kroków, które powinieneś poczynić od momentu znalezienia pomysłu na biznes do startu Twojego biznesu.


Spis treści

Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci około 3 minuty i 50 sekund.

Masz pomysł biznes? 7 kroków do sukcesu

Porozmawiaj ze znajomymi i zweryfikuj pomysł

Po tygodniach, a nawet miesiącach spędzonych na rozmyślaniu nad idealnym pomysłem na biznes, w końcu upewniłeś się, że to właśnie TEN pomysł chcesz zrealizować. Należy pamiętać, że postrzeganie własnych pomysłów jest bardzo subiektywne i przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań warto szczerze porozmawiać z najbliższymi, o tym co sądzą na temat prezentowanego pomysłu.

Kluczowe jest w takiej rozmowie słowo “szczerze”, dlatego, że warto być otwartym na krytykę oraz trudne pytania zadawane przez osoby z naszego otoczenia. Najbliżsi nie chcą przecież nam zaszkodzić – przeciwnie, chcą pomóc swoimi przemyśleniami tak, aby zweryfikować, czy pomysł, w który inwestujemy swój czas i pieniądze ma potencjał i szansę realizacji. Każdy founder musi więc nauczyć się doceniać konstruktywną krytykę – to właśnie obiektywna opinia osób “z zewnątrz” jest kluczem do weryfikacji pomysłu i z pewnością opinie osób z naszego otoczenia bardziej nam pomogą niż zaszkodzą. 

Zrób analizę konkurencyjną

W klasycznej teorii ekonomii są dwie strony rynku – popyt i podaż. Z perspektywy tworzenia startupu, już od samego początku warto zapoznać się i zacząć weryfikować zarówno stronę popytową jak i podażową naszego przedsięwzięcia. Podaż, to nic innego jak dostępne na rynku usługi lub produkty, które zaspokajają tą samą lub podobną potrzebę jak rozwiązanie tworzone przez nasz startup.

W pierwszej kolejności należy kompleksowo przeanalizować dostępność rozwiązań konkurencyjnych na rynku, ich mocne i słabe strony, cenę produktu lub usługi, wielkość firmy, a także reputację i opinie klientów. Jest to szczególnie ważne gdyż musimy zidentyfikować powody, dla których jedne firmy radzą sobie na danym rynku lepiej, a inne znacznie gorzej. Znaczną zaletą przy tworzeniu startupu jest znajomość branży lub rynku, w której nasz startup będzie operował – znajomość rynku, jego struktury i występujących na nim korelacji będzie zdecydowaną przewagą przy wejściu na nowy rynek z tworzonym startupem.

Prototypowanie – weryfikowanie potrzeby

Prototypowanie jest niezbędnym, acz wczesnym krokiem w planowaniu biznesowym. Pozwala sprawdzić, czy Twoja wizja jest realistyczna i możliwa do zrealizowania. Samo słowo „prototypowanie” nie dotyczy tylko fizycznych produktów, prototypem może być również prosta strona internetowa reprezentująca Twój przyszły biznes, której użyjesz do zbierania adresów e-mail od zainteresowanych klientów.

Jeśli Twój startup obraca się w niszowym segmencie rynku, możesz również rozważyć utworzenie bloga, który pomoże Ci znaleźć klientów. W szczególności założenie bloga jest przydatne w przypadku gdy posiadasz odpowiednie kompetencje, umiejętności i wiedzę na temat konkretnego segmentu rynku, przez co przyciągniesz dużą liczbę użytkowników zainteresowanych informacjami, którymi się dzielisz. Nawet samo wykonanie kilku telefonów do potencjalnych klientów i rozmowa o ich potrzebach będzie swoistego rodzaju “prototypowaniem” swojej oferty. Niekoniecznie musisz więc wychodzić z domu i tworzyć w pełni ukształtowany produkt – celem jest sprawdzenie tego czy klienci są gotowi zapłacić za to, co planujesz stworzyć.

Faza prototypowania polega na urzeczywistnieniu wizji biznesowej i zderzeniu pomysłu z rynkiem, tak aby sprawdzić, czy prawdziwi konsumenci będą zainteresowani Twoimi usługami.

Stwórz biznesplan

Pomysł zweryfikowany? Konkurencja przeanalizowana? Rynek rozpoznany? W takim razie, to dobry czas na weryfikację tego, czy nasze założenia finansowe są rzeczywiście realistyczne. Biznesplan to dokument który pomoże Ci zdefiniować czym dokładnie będzie Twoja firma, jak będzie na siebie zarabiać, pomoże w określeniu głównych kosztów, zidentyfikuje kwotę inwestycji początkowej jakiej potrzebuje Twój startup oraz pokaże jak będą się prezentować przepływy pieniężne (tzw. cash-flow) w Twojej przyszłej firmie. Warto zaznaczyć, że biznesplan nie musi być napisany idealnie co do złotówki i przewidywać każdego zdarzenia – często w trakcie prowadzenia firmy, po prostu pewnych zdarzeń nie da się przewidzieć.

Napisanie i przygotowanie tego biznesplanu przede wszystkim zmusza przyszłego przedsiębiorcę do uporządkowania i dopracowania posiadanego pomysłu na biznes, a także pokazuje czy wszystkie koszty i przychody uda się pogodzić. Pamiętaj, że startupy często nie uzyskują rentowności w pierwszych latach ich funkcjonowania, w wielu przypadkach rentowność osiąga się dopiero po kilku latach obecności na rynku.

Znajdź inwestora lub wspólnika

W momencie w którym zweryfikujesz już rynek i opracujesz podstawowe założenia Twojego biznesu, musisz się zastanowić czy posiadasz niezbędne środki finansowe do tego, aby uruchomić swoje przedsięwzięcie. W wypadku, gdy nie posiadasz wystarczającego kapitału, aby sfinansować działalność startupu, masz kilka możliwych opcji.

Pierwszą z nich jest znalezienie wspólnika, który razem z Tobą prowadziłby biznes. Może to być osoba, która wniesie zarówno wiedzę merytoryczną, jak i może  posiadać niezbędne zasoby do uruchomienia biznesu. Nie muszą to być jedynie zasoby finansowe, gdyż wspólnik może wnieść do spółki grunty lub lokal, w którym startup będzie działał.

Drugą możliwą opcją jest pozyskanie środków finansowych z różnego rodzaju dofinansowań na otwarcie działalności. Tego typu dofinansowania można uzyskać zarówno na poziomie krajowym, lokalnym jak i nawet europejskim – w zależności od miejscowości w której chcesz prowadzić biznes, warto sprawdzić czy nie przysługuje Ci pomoc finansowa w postaci dofinansowania czy grantów przy otwarciu nowej działalności.

Trzecia opcja to znalezienie inwestora, który będzie zainteresowany dokonaniem inwestycji w Twój startup. Inwestorzy co do zasady nie są aktywnym wspólnikiem, choć często dzielą się swoją wiedzą i siecią kontaktów w celu ułatwienia założycielom prowadzenia startupu. Znalezienie inwestora, który zainwestowałby niezbędny kapitał na samym początku działalności nie jest wcale takie proste – większość funduszy venture capital unika inwestycji na etapie samego pomysłu, jednak poza funduszami vc Twój startup może poszukać zainteresowanego anioła biznesu. Aniołowie biznesu o częściej inwestują w startupy na ich bardzo wczesnym etapie działalności, choć kwoty inwestycji są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku funduszy venture capital.

Wybierz formę działalności gospodarczej – załóż spółkę lub JDG

Gdy zrealizujesz powyższe kroki, będzie to odpowiedni czas na założenie spółki dla Twojego startupu. Founderzy mają do wyboru prowadzenie spółki w formie spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna), jak również w postaci spółki osobowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna). Jeżeli nie planujesz zatrudniać dużej liczby pracowników i będziesz działać na mniejszą skalę, to interesującym wyborem będzie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim zależy od specyfiki Twojego biznesu – kosztów, formy wypłaty zysków, marżowości, czy nawet Twojego zainteresowania uzyskaniem finansowania od inwestorów zewnętrznych. Pamiętaj także, że w przypadku zakładania spółki z inwestorami i wspólnikami narażasz się na pewną odpowiedzialną związaną z prowadzeniem spółki – w takim przypadku najlepiej jest dopasować formę spółki, tak aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za długi wynikającą z działania wspólników.

Należy także zaznaczyć, że większość inwestorów zewnętrznych będzie wymagała prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej. Bardzo ważne jest w takim wypadku skonsultowanie się co do wyboru formy działalności gospodarczej z prawnikiem, doradcą podatkowym lub nawet księgowym – pieniądze wydane na pomoc prawną lub podatkową ze strony profesjonalistów mogą później okazać najlepiej wydanymi pieniędzmi w Twoim życiu.

Znajdź kontrahentów i klientów

Po wykonaniu wszystkich sześciu kroków powinieneś być gotowy, aby Twój startup oficjalnie zaczął swoją działalność. Kolejnym krokiem jest – w zależności od charakteru Twojego biznesu –  wyszukiwanie dostawców towaru lub półproduktów oraz bezpośrednie podjęcie działania mającego na celu znalezienie pierwszych klientów.

Warto zaznaczyć, że klientów możesz, a wręcz powinieneś szukać już od samego początku pracy nad Twoim startupem, jednak dopiero po wybraniu i rozpoczęciu działalności gospodarczej jesteś w stanie oficjalnie podpisywać umowy na linii Twój startup – kontrahenci. Powinieneś także zastanowić się, czy Twoja firma może należeć do branżowego klastra lub nawiązać współpracę z innymi firmami lub organizacjami wspierającymi przedsiębiorców, a konkretnie startupy.

Nie zapomnij również o założeniu profili w mediach społecznościowych – w szczególności na w serwisach takich jak Facebook, czy LinkedIn. Ciekawym wyróżnikiem Twojego biznesu może być również prowadzenie kanału na YouTube – to medium z bardzo dużym potencjałem, choć jest stosunkowo rzadko wykorzystywane przez przedsiębiorców.

Na sam koniec…

Rozpoczęcie działalności nie jest łatwe. Nie prześpisz kilkunastu nocy i prawdopodobnie regularnie będziesz toczył wewnętrzne batalie, czy postępujesz właściwie. Pamiętaj, że rzadko kiedy widać rezultaty naszej pracy niemal natychmiastowo – w biznesie przede wszystkim liczy się wytrwałość. Innymi słowy, bądź przygotowany na trudne momenty i planuj biznes jako długofalową inwestycję.

Przede wszystkim słuchaj rad doświadczonych biznesmenów i bądź gotowy do mierzenia się z niepowodzeniami, problemami i przeszkodami, których zapewne na Twojej drodze pojawi się bardzo dużo. Każdy przedsiębiorca ma swoje wzloty i upadki, więc bądź gotowy do stawienia czoła problemom i postaraj się, aby w Twoim przypadku więcej było wzlotów, niż upadków.