Startupy korzystają z różnych form pozyskiwania finansowania na realizację przedsięwzięcia – mogą pozyskiwać fundusze od rodziny i przyjaciół, aniołów biznesu, instytucji bankowych oraz przede wszystkim od funduszy venture capital, zwanych także funduszami vc.


Spis treści:

  1. Venture capital – definicja, co to VC?
  2. Jak działa fundusz venture capital?
  3. Jakie są zalety funduszy venture capital?
  4. Lista funduszy venture capital w Polsce

Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci około 4 minut i 40 sekund.

Venture capital – definicja, co to VC?

Venture capital, nazywany także kapitałem wysokiego ryzyka, to forma finansowania, w której kapitał jest inwestowany w startup w zamian za udziały lub akcje. Fundusze venture capital to rodzaj firm inwestycyjnych, które finansują start-upy lub inne młode, często opierające swój biznes na technologii firmy oraz obejmują je mentoringiem. Podobnie jak fundusze private equity (PE), fundusze VC wykorzystują kapitał pozyskany od komandytariuszy do inwestowania w obiecujące startupy. W przeciwieństwie do funduszy private equity, fundusze venture capital przejmują udziały mniejszościowe – przeważnie od 10% do 30% – gdy inwestują w spółki. Szereg firm w które zainwestował fundusz venture capital nazywa się portfelem lub portfolio, a same firmy – spółkami portfelowymi.

Dla startupów oraz firm, które mają ograniczoną historię działalności (poniżej dwóch lat) finansowanie venture capital staje się coraz bardziej popularnym – a nawet niezbędnym – źródłem pozyskiwania kapitału, zwłaszcza jeśli nie mają dostępu do rynków kapitałowych, kredytów bankowych lub innych instrumentów dłużnych. Główną wadą jest to, że fundusze venture capital zazwyczaj uzyskują kapitał w firmie, a tym samym mają wpływ na decyzje firmy.

Jak działa fundusz venture capital?

Fundusz venture capital składa się z osób zarządzających funduszem oraz inwestorów. Startupy mają przede wszystkim do czynienia z osobami zarządzającymi funduszem, natomiast inwestorzy funduszu, to podmioty, które zainwestowały swoje pieniądze w dany fundusz – często pozostają oni anonimowi. Kapitał funduszu venture capital zazwyczaj pochodzi od zamożnych inwestorów, banków inwestycyjnych, korporacji, a także i wszelkich innych instytucji finansowych. Choć inwestowanie w startupy może się wydawać ryzykowne z perspektywy inwestorów, którzy lokują swoje środki w funduszach venture capital, to potencjał ponadprzeciętnych zwrotów jest dla nich atrakcyjną zachętą.  

Inwestorzy venture capital podejmują ryzyko finansowania ryzykownych start-upów w nadziei, że niektóre ze wspieranych przez nich firm odniosą ogromny sukces. Ze względu na to, iż start-upy stoją w obliczu dużej niepewności, inwestycje VC charakteryzują się wysokim wskaźnikiem niepowodzeń – jedynie 1 na 10 startupów odnosi sukces.

Typowa inwestycja funduszu venture capital w Stanach Zjednoczonych następuje po początkowej rundzie finansowania “przed-zalążkowego” (z ang. pre-seed) lub “zalążkowego” (z ang. seed). W Polsce fundusze venture capital inwestują już nawet w pierwszych rundach finansowania startupu, zapewniając kapitał w trakcie pierwszych rund finansowania, często nawet na etapie samego pomysłu lub prototypu. Inwestorzy venture capital zapewniają to finansowanie w celu uzyskania zwrotu poprzez ewentualne „wyjście” (z ang. exit), takie jak sprzedaż akcji przez spółkę w ramach wejścia na giełdę (z ang. IPO), zbycie akcji poprzez fuzję, sprzedaż innemu podmiotowi takiemu jak nabywca finansowy na wtórnym rynku private equity) lub poprzez sprzedaż większej firmie z branży czy konkurentowi.

Jakie są zalety funduszy venture capital?

1. Można pozyskać duże kwoty kapitału

Instrumenty finansowe takie jak pożyczki, czy kredyty są co do zasady trudno dostępne dla startupów. W przypadku venture capital jest przeciwnie – kapitał jest dostępny w kwotach zarówno małych, jak 100 000 PLN na etapie pre-seed czy nawet kilka milionów złotych dla bardziej dojrzałych startupów. Istnieje również zauważalna tendencja, zachęcająca startupy do kilkakrotnego pozyskiwania kapitału venture capital, co umożliwia im ciągły dostęp do dużej ilości kapitału gdy tego potrzebują.

2. Zapewniona jest pomoc w zarządzaniu ryzykiem

Pozyskiwanie kapitału venture capital pomaga założycielom startupów zarządzać ryzykiem nieodłącznym dla większości startupów. Dzięki doświadczonemu zespołowi funduszu nadzorującemu finanse, startupy z większym prawdopodobieństwem unikną poważnych problemów. Wskaźnik niepowodzeń startupów nadal wynosi 90%, ale posiadanie kogoś, do kogo można się zwrócić po poradę, gdy pojawia się trudna i nieoczekiwana sytuacja, może zwiększyć szanse na podjęcie dobrej decyzji.

3. Nie trzeba spłacać tego kapitału

Kiedy fundusz venture capital zainwestuje w Twoją firmę, zrobi to w zamian za kapitał własny startupu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do pożyczek czy kredytów, Twój startup nie musi dokonywać regularnych płatności i spłacać długu. Uwalnia to kapitał dla Twojej firmy, umożliwiając ponowne inwestowanie poprzez ulepszanie produktów, zatrudnianie większego zespołu lub dalsze rozszerzanie działalności zamiast płacenia odsetek.

4. Nie ryzykujesz majątkiem osobistym

W większości przypadków nie będziesz musiał wnosić dodatkowych aktywów osobistych do rozwoju swojej firmy. Podczas gdy wiele opcji finansowania startupów czy instrumentów dłużnych będzie wymagało od założycieli zastawu swoich domów jako zabezpieczenia, większość umów venture capital pozostawia osobiste aktywa założyciela poza umową.

5. Doświadczeni przedsiębiorcy i porady są dostępne dla założycieli

Wielu odnoszących sukcesy założycieli startupów staje się partnerami w funduszach venture capital po sprzedaniu firmy. Takie osoby mają często doświadczenie w skalowaniu firmy, rozwiązywaniu codziennych problemów oraz monitorowaniu wyników finansowych. Nawet jeśli nie mają doświadczenia w startupach, to zdarza się, że mają doświadczenie w asystowaniu startupom i zasiadają w zarządach nawet kilku startupów naraz. Dzięki temu mogą stać się cennymi zasobami z zakresu mentoringu dla startupów i jego założycieli.

6. Networking

Kiedy koncentrujesz niemal całą swoją uwagę na własnym startupie, często nie posiadasz wystarczającej ilości czasu na nawiązywanie kontaktów z ludźmi, którzy potencjalnie mogą pomóc Twojej firmie się rozwijać. Partnerzy w funduszu venture capital spędzają nawet połowę swojego czasu na budowaniu swojej sieci znajomych, aby pomóc startupom, w które inwestują. Dostęp do tej sieci może pomóc w nawiązywaniu nowych partnerstw, budowaniu bazy klientów, zatrudnianiu kluczowych pracowników i podnoszeniu przyszłych rund finansowania.

7. Możliwości współpracy z ekspertami branżowymi i innymi start-upami

Kiedy otrzymujesz fundusze venture capital, otrzymujesz to, co często określa się mianem inteligentnych pieniędzy (z ang. smart money). Oznacza to, że pieniądze, które dostajesz, wiążą się z dodatkowymi korzyściami, jakie może zaoferować fundusz venture capital. Często będziesz współpracować z innymi założycielami startupów, którzy otrzymali finansowanie oraz dostawać rady od ekspertów z networku funduszu.

8. Pomoc w zatrudnianiu i budowaniu zespołu

Zespół, którego potrzebujesz na samym początku działalności startupu, a zespół, który musisz skalować, nie zawsze są lub będą takie same. Fundusze venture capital mogą pomóc w pozyskiwaniu kluczowych pracowników, aby pomóc startupom rozwijać się znacznie szybciej. Ponadto wielu potencjalnych pracowników może uznać, że startup wspierany przez venture capital jest mniej ryzykowny niż startup bez finansowania, co ułatwia rekrutację utalentowanego zespołu, bowiem często takie osoby poszukują stabilnego finansowo pracodawcy.

9. Zwiększona reklama i ekspozycja

Większość firm venture capital posiada lub współpracuje z doświadczonymi firmami z zakresu Public Relations i posiada bardzo dobre kontakty z mediami branżowymi – w ich najlepszym interesie jest eksponowanie startupów, którym udzielili finansowania. Bycie powiązanym z dobrym funduszem venture capital może zwiększyć wiarygodność startupu, szczególnie dla założycieli, którzy nie mają na koncie jeszcze spektakularnych sukcesów. Większy rozgłos na temat startupu, może zwiększać zainteresowanie ze strony potencjalnych pracowników, klientów, partnerów i innych funduszy venture capital zainteresowanych Twoim startupem.

10. Pomoc w zbieraniu kolejnych rund finansowania

Przede wszystkim fundusze venture capital są zainteresowane tym, aby Twoja firma pozyskała dodatkowe finansowanie po wyższej wycenie w kolejnych rundach finansowania. Mogą zapoznać Cię z innymi funduszami venture capital, które zapewnią dodatkowe finansowanie. Fundusze venture capital często zastrzegają sobie prawo pierwszeństwa do inwestycji w przyszłe rundy finansowania i wnoszą dodatkowy kapitał w miarę rozwoju startupu.

Lista funduszy venture capital w Polsce

Poniżej znajduje się lista 79 funduszy venture capital w Polsce:

3TS3tscapital.com
ABAN Fundabanfund.vc
AgriTech Hubagritechhub.pl
AIP Seedaipseed.com
Akcelerator Technologiczny Gliwice VCakceleratorgliwice.pl
Alfabeatalfabeat.com
Aligo Venture Capitalaligo.vc
Altamira VCaltamira.pl
APER Venturesaperventures.com
ARIA Fundariafund.com
ArkleyBrinc Venture Capitalarkleybrinc.vc
Atmos Venturesatmos.vc
Augere Ventureaugereventure.pl
Biomed Innovationsbiomedin.pl
Bitspiration Booster VCbooster.bitspiration.com
Black Pearls VCblackpearls.vc
Black Swan Fundblackswanfund.pl
BLDG Venturebldg.pl
bValuebvalue.vc
Cogito Capital Partnerscogitocap.com
Corvus Venturescorvusvc.com
Czysta3.VCczysta3.vc
Dirlangodirlango.com
Eastshieldeastshield.co
EdTech Hub Venturesedtechhub.eu
EEC Magenta CVCeecventures.com/en/eec-magenta-funds
EEC Ventureseecventures.com
Energy Research Capital VCerc.vc
Enterprise Investors Venture Fundei.com.pl
ETGK Bridgeetgk-bridge.pl
EVIG Alfaevigalfa.com
Experior Venture Fundevf.com.pl
Fidiasz Entrepreneurial Venture Capitalfidiasz.com
Fundusz Zalążkowy KPTfzkpt.pl
Hub:raumhubraum.com
ICOS Capitalicoscapital.com
Infiniinfini.pl
Innovation Nestinnovationnest.com
INNOventureinnoventure.vc
Inovo Venture Partnersinovo.vc
IQ Partnersiqpartners.pl
KnowledgeHubkh.vc
Kogito Ventureskogito-ventures.com
Kvarkokvarko.pl/
LTCapitalltcapital.vc
Luma Ventureslumaholding.eu
mAcceleratormaccelerator.vc
Market One Capitalmoc.vc
MCImci.pl
MedVenturemedventure.vc
Montis Capitalmontiscap.com
Movens Capitalmovenscapital.com
Next Road Venturesnextroad.vc
Nunatak Capitalnunatakcapital.com
OTB Venturesotb.vc
PGE Venturespgeventures.pl
Pomerangelspomerangels.com
Prime Fundprimefund.pl
RBL VCrbl.vc
VFE – RST Ventures For Earthvfe.vc
Satus Startersatus.pl
SciTechFundscitechfund.vc
SeedStone Incubation Fundseedstone.vc
ShapeVCshape.vc
SMOK Venturessmok.vc
SpeedUp CVC Energy Innovationspeedupenergyinnovation.com
SpeedUp Venture Capital Groupspeedupgroup.pl
SPINAKER Alfaspinakeralfa.pl
StarFinder Seed Capital Fundstarfinder.eu
Tar Heel Capital Pathfinder Groupthcpathfinder.com
TDJ Pitango Venturestdjpitangoventures.com
Tredecim Innovation Fundtredeciminnovation.pl
ValueTech Seed – Venture Capitalvaluetech.pl
Venture Incventureinc.com
Vigo Venturesvigo-we.com
WinVentureswv.wi.pl
Xevin VCxevin.eu
Xplorer Fundxplorerfund.com
YouNick Mint Venture Capitalyounickmint.com