W dzisiejszym świecie, to właśnie innowacje stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój technologiczny wymaga od organizacji szybkiego reagowania na aktualne trendy oraz elastycznego dostosowania się do warunków rynkowych, w efekcie więc o sile przedsiębiorstwa stanowi przede wszystkim jego innowacyjność.


Spis treści

 1. Definicja innowacji – co to innowacje?
 2. Do kogo skierowane są szkolenia z innowacji?
 3. Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń z zakresu innowacji?
 4. Korzyści wynikające z wprowadzenia szkoleń z innowacji
 5. Innowacje szkolenia: lista szkoleń z innowacji oferowanych przez Projekt Startup

Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci około 4 minut i 45 sekund.

Lista szkoleń z innowacji oferowanych przez Projekt Startup

 1. Szkolenie Design Thinking
 2. Szkolenie ze współpracy korporacji ze startupami
 3. Szkolenie z grywalizacji w biznesie
 4. Szkolenie kreatywnego myślenia
 5. Szkolenie storytelling
 6. Szkolenie lean startup – zakładanie startupu
 7. Szkolenie z tworzenia prezentacji firmowych oraz pitch decków
 8. Szkolenie z tworzenia biznesplanu

Definicja innowacji – co to innowacje?

Innowacje to wdrażanie nowych pomysłów i produktów, a także wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie dla uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i konkretnych korzyści biznesowych. Innowacje charakteryzują się tworzeniem dodatkowej dodanej wartości dla firmy, jej pracowników oraz klientów.

Do kogo skierowane są szkolenia z innowacji?

Szkolenia z innowacji skierowane są do szerokiego grona odbiorców, takich jak: specjaliści ds. innowacji, dyrektorzy ds. innowacji, managerowie odpowiedzialni za innowacyjne rozwiązania w korporacjach, pracownicy funduszy corporate venture capital (CVC), przedsiębiorcy oraz założyciele startupów, szkoleniowcy, business coache, a także konsultanci biznesowi. Niemniej jednak każdy pracownik korporacji czy nawet firm z sektora MŚP znajdzie takie aspekty szkolenia oraz konkretne metody, które pozwolą mu na skuteczniejszą i bardziej efektywną pracę.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń z zakresu innowacji?

Szkolenie w zakresie innowacji jest szczególnie ważne, gdyż może stymulować myślenie strategiczne, które poprawia wydajność zespołu i umożliwia Twojej organizacji wykorzystanie jej potencjału. Bez skupienia się na innowacjach Twoja organizacja może mieć problemy z konkurencją, która myśli innowacyjnie i rozumie wartość stosowania nowych technologii. Raport Talent Trends przygotowany przez przedsiębiorstwo PwC z 2019 roku wykazał również, że dyrektorzy generalni wymieniają podnoszenie kwalifikacji jako najwyższy priorytet dla swoich organizacji, a 55%z nich zauważyło, że brak tych umiejętności powstrzymuje ich przed skutecznym wprowadzaniem innowacji (PwC, 2019).

Korzyści wynikające z wprowadzenia szkoleń z innowacji

1. Szkolenie z innowacji umożliwia Twojej organizacji lepsze zrozumienie potrzeb klientów

Jedną z głównych korzyści szkolenia w zakresie innowacji jest to, że może pomóc Tobie i Twoim współpracownikom lepiej zrozumieć i służyć potrzebom klientów – zarówno zewnętrznym jak i wewnątrz organizacji.

Teoria zadań do wykonania Christensena (Jobs to be done) głosi, aby zrozumieć potrzeby klientów i zbadać, dlaczego wybierają konkretne oferty zamiast innych. Według przytoczonej teorii klienci zamiast kupować produkty i usługi, zatrudniają ich po prostu do wykonywania określonej pracy.

Angażując się w szkolenia w zakresie innowacji, możesz pomóc swojej organizacji zidentyfikować zadania, do których realizacji klienci wynajmują jej produkty i usługi. Poprzez rozmowy z użytkownikami czy metodę design thinking możesz ulepszyć ofertę swojej firmy, aby lepiej służyć potrzebom użytkowników.

2. Szkolenie z innowacji umożliwia Twojej organizacji wdrożenie przełomowych technologii

Kluczową zaletą skoncentrowania się na potrzebach klientów jest to, że przygotowuje organizację do czerpania korzyści z przełomowych technologii, a nie do poddawania się im.

Według raportu Disruption Need Not Be An Enigma przygotowanego przez przedsiębiorstwo Accenture ponad 60 procent firm doświadczyło w swojej branży odwrócenia pozycji konkurencyjnej na rynku i napływu nowych konkurentów ze względu na przełomowe technologie, a ponad 40 procent jest na nie bardzo podatnych w przyszłości (Accenture, 2018).

Korzystając z lekcji i technik zebranych podczas szkolenia w zakresie innowacji, możesz pomóc swojej organizacji w opracowaniu strategii, która uwzględnia różne potrzeby klientów i wykorzystuje najnowsze technologie, zapewniając jej dobrą pozycję do reagowania na pojawiające się nowe możliwości i potencjalne zagrożenia.

3. Szkolenie z innowacji napędza wzrost i wydajność organizacji

Oprócz wpływania na strategię, szkolenia w zakresie innowacji mogą pozytywnie wpłynąć na wydajność i rozwój Twojej organizacji.

Dane pokazują, że firmy z kulturą innowacyjną, w których nowe pomysły są przyjmowane i wspierane, mają dwukrotnie więcej szans na dwucyfrowy wzrost w porównaniu z tymi, które przywiązują mniej uwagi do innowacji.

Innowacje mogą również przynieść korzyści finansowe. Badania przeprowadzone przez McKinsey & Company wskazują, że firmy biegłe w zakresie pięciu lub więcej „podstawowych zasad innowacji” – takich jak „aspiracja”, „odkrywanie” i „mobilizacja” – osiągają większe zwroty finansowe niż mniej innowacyjne organizacje (McKinsey, 2015).

4. Szkolenie z innowacji zwiększa zaangażowanie i retencję pracowników

Szkolenie w zakresie innowacji może również prowadzić do większego zaangażowania i zaangażowania pracowników.

Zgodnie z danymi przygotowanymi przez przedsiębiorstwo technologiczne Microsoft, 86 procent pracowników innowacyjnych organizacji planuje pozostać na swoich stanowiskach, w porównaniu z 57 procentami, które pracują dla firm o niższym poziomie innowacyjności (Microsoft, 2019).

W artykule Fostering Employee Innovation at a 150-Year-Old Company opublikowanym na łamach Harvard Business Review, dyrektorzy firmy farmaceutycznej Bayer opisują, w jaki sposób szkolenia i inicjatywy w zakresie innowacji umożliwiły transformację ich organizacji. W ramach działań innowacyjnych firmy stworzyła sieć ambasadorów-wolontariuszy i trenerów, którzy poprzez szkolenia i warsztaty mają na celu łączenie i inspirowanie pracowników do angażowania się w innowacje (Harvard Business Review, 2018).

Ten przykład pokazuje ogromny wpływ, jaki może mieć szkolenie w zakresie innowacji: nie tylko może wspierać zaangażowanie w innowacje w całej organizacji, ale także informować o tym, jak mobilizować i efektywnie wykorzystywać swoje zasoby w organizacji.

Innowacje szkolenia: lista szkoleń z innowacji oferowanych przez Projekt Startup

1. Szkolenie Design Thinking

Design Thinking to proces iteracyjny, w którym staramy się zrozumieć użytkownika, kwestionować wstępne założenia i przedefiniować problemy, próbując zidentyfikować alternatywne strategie i rozwiązania, które mogą nie być widoczne od razu przy naszym początkowym poziomie zrozumienia. Design Thinking zapewnia podejście do rozwiązywania problemów wraz z unikalnym sposób myślenia o użytkowniku, a także wyposaża w zbiór praktycznych metod warsztatowych.

2. Szkolenie ze współpracy korporacji ze startupami

Korporacje coraz częściej otwierają się na współpracę ze startupami, czy to poprzez akceleratory innowacji, otwieranie corporate venture capital czy też przez podejście “open innovation” czyli otwartych innowacji. Korporacje mogą dać wiele startupom, a startupy korporacjom, jednak zderzenie tych dwóch światów wymaga obustronnego zrozumienia konkretnych specyfik korporacji i startupów.

3. Szkolenie z grywalizacji w biznesie

Grywalizacja to wykorzystanie mechanizmów, które są znane z gier, do innych niż gry obszarów. Ma ona na celu utrzymanie uwagi i zaangażowania uczestników, utrwalenie nawyków, kształtowanie pozytywnych zachowań dzięki odpowiednim bodźcom, jak również zwiększenie motywacji i satysfakcji z wykonywanych działań. Grywalizacja w biznesie świetnie sprawdza się w obszarach takich jak HR, onboarding, rekrutacja, zwiększenie satysfakcji pracowników, poprawienie wyników sprzedażowych oraz zwiększenie efektywności zespołów projektowych.

4. Szkolenie kreatywnego myślenia

Kreatywność – wielu osobom wydaje się, że to cecha wrodzona, jednak jest to złudzenie – kreatywność to cecha nabyta i każdy z nas może się jej nauczyć. Kreatywne myślenie to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i użytecznych rozwiązań. Znajduje zastosowanie w wielu branżach i przy każdego rodzaju pracy, wielokrotnie decydując o przewadze konkurencyjnej firmy czy o efektywności zespołu projektowego.

5. Szkolenie storytelling

Storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, to interaktywna sztuka używania słów i działań w celu ukazania elementów i obrazów historii jednocześnie pobudzając wyobraźnię słuchacza. Kluczowe elementy opowiadania historii obejmują fabułę, postacie i narracyjny punkt widzenia. Opanowanie umiejętności storytellingu pozwala na skuteczniejsze przekazywanie informacji w formie narracyjnej, zwiększając uwagę słuchacza, przy jednoczesnym zaciekawieniu go przedstawioną treścią. Świetnie sprawdza się przy prezentacji nowych produktów, projektów, zmian organizacyjnych oraz programów korporacyjnych.

6. Szkolenie lean startup – zakładanie startupu

Lean startup to metoda wykorzystywana do założenia startupu lub do wprowadzenia nowego produktu na rynek w ramach istniejącej już firmy. Metoda lean startup opowiada się za opracowywaniem produktów, co do których konsumenci już wykazali, że ich pragną i potrzebują. Opiera się na kilku zasadach i pokazuje praktyczne możliwości taniego, szybkiego i skutecznego sprawdzenia zapotrzebowania na produkt w niekonwencjonalny sposób. Stoi w kontrze do tradycyjnego opracowywania produktu, gdzie występuje nadzieja, że po opracowaniu produktu, pojawi się na niego popyt.

7. Szkolenie z tworzenia prezentacji firmowych oraz pitch decków

Zarówno w korporacjach jak i małych firmach tworzone są liczne prezentacje Power Point, które mają na celu podsumowanie działań, prezentację oferty firmy czy też przygotowywanie nowych projektów wewnątrz firmy. Sposób w jaki są one przygotowywane – zarówno od strony merytorycznej jak i graficznej – ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów oraz przekonania wszystkich interesariuszy.

8. Szkolenie z tworzenia biznesplanu

Biznesplan to dokument opisujący podstawowe działania firmy, a także założenia i sposoby, w jaki planuje ona osiągnąć swoje cele. Startupy oraz młode spółki wykorzystują biznesplany, aby rozpocząć działalność i przyciągnąć inwestorów zewnętrznych. Dobre biznesplany powinny zawierać streszczenie, oferowane produkty i usługi, strategię i analizę marketingową, analizę konkurencji, plany finansowe oraz budżet.